نظرسنجی پورتال میزان رضایت شما از محتوای پورتال ( بروز بودن اخبار ) میزان رضایت شما از محتوای پرتال ( بروز بودن صفحات داخلی پورتال ) نظر شما در مورد رنگ بندی پورتال چیست میزان رضایت شما از ارتباط با مدیران شرکت میزان رضایت شما از در دسترس بودن اطلاعات